Nepůsobit dětem trauma


Někteří rodiče snad nikdy neměli mít děti. Je moc smutné vidět, že někteří naprosto nezpůsobilí rodiče mají třeba pět dětí a žijí v podstatě ze sociálních dávek, navíc se k dětem chovají krutě a na straně druhé vidět lidi, kteří by tolik chtěli mít vlastní rodinu a nedaří se jim to.

děťátko ve stodole


Ovšem nejen děti ze sociálně slabých rodin strádají. Vychovávat děti je v dnešní době velmi obtížné a i rodiče, kteří to myslí dobře a k rodičovství přistupují s maximální zodpovědností, dokáží napáchat spoustu chyb.

Nemusíte přitom děti ani fyzicky trestat, abyste jim zanechali v srdci trpké a traumatické zážitky.Někdy stačí jen pár nevhodných slov a dítě může mít vážné psychické problémy.

indický chlapec


Děti totiž vnímají docela jinak než dospělý. Děti vše vnímají doslova a nemají smysl ani pro nadsázku nebo pro humor a proto určité věty mohou způsobit více škody než užitku.

 


Co dokáže zvláště ranit


Slova dokáží skutečně velmi zranit. Nemusíte přitom používat ani hrubé výrazy. Často k tomu, aby bylo dítěti těžko, stačí, když:

holky na louce


  • Budete dítě v jeho společnosti srovnávat s jinými dětmi

  • Budete o něm mluvit nelichotivě ve společnosti jiné osoby, kterou navíc třeba dítě nemá příliš v oblibě

  • Budete dítěti slibovat něco, co třeba nakonec nesplníte

  • Budete dítě často kritizovat a snižovat jeho výkon

  • Budete skeptičtí vůči jeho snům a plánům

  • Nenajdete si pár minut denně na to, abyste se ho zeptali, co za celý den hezkého prožilo

  • Budete dítěti vyčítat již dávno minulé věci a viny

  • Nebudete dítě častěji chválit než trestat. Říká se, že na jednu výtku by měly být tři pochvaly. Často je to přesně naopak.

  • Nebudete dítě vnímat jako rovnocennou plnohodnotnou bytost

  • Budete zlehčovat jeho city a názory


 

Duše dítěte je velmi citlivá. Zatímco dospělí lidé jsou už docela splachovací, děti si vše pamatují. A i jen malé trauma může v jejich vývoji napáchat velké problémy. Proto buďte velmi opatrní, abyste nevědomky svých dětem neublížili.